Arhiva

JAVNA RASPRAVA O ČEK LISTAMA OKOLINSKOG PLANA

obavijest

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarsta – Jedinica za implementaciju projekata u šumarstvu i poljoprivredi, u saradnji sa općinom Sanski Most, poziva sve zainteresovane subjekte,  nevladine organizacije, stanovnike  općine Sanski Most i stanovnike  pripadajućih MZ-a da uzmu učešće u Javnoj raspravi o Ček-listama Okolinskog plana upravljanja za projekte koji će se realizirati u okviru Projekta hitne sanacije od poplava koji se finansira sredstvima Svjetske banke a koji su kandidrani ispred općine Sanski Most.

Dokumente Javne rasprave možete preuzeti na linkovima ispod.

Poziv za javnu raspravu -Sanski Most II

Okolisna lista - zbirna Sanski Most II

 

 

Općinski Načelnik

Faris Hasanbegovic
Načelnik općine
prof. Faris Hasanbegović

RTV Sana | sanartv.ba

Lista Projekata

INFO menu

servis48

PROMOTIVNI VIDEO INVESTICIONI POTENCIJALI