Arhiva

ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA - PODRŠKA POLJOPRIVREDI 2017.

obavijest

Na osnovu člana  24.Statuta općine Sanski Most ( "Službeni glasnik općine Sanski Most", broj: 4/08, 5/08,5/09, 2/10 i 9/11) i  člana 4. Odluke o usvajanju budžetski  prihoda i rashoda budžeta za 2017.godinu općine Sanski Most , ("Službeni glasnik općine Sanski Most", broj:1/17, Općinsko vijeće općine Sanski Most na 8. sjednici održanoj 27.04. 2017.godine donosi Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava - Podrška poljoprivredi 2017.

Odluku možete preuzeti OVDJE.

Općinski Načelnik

Faris Hasanbegovic
Načelnik općine
prof. Faris Hasanbegović

RTV Sana | sanartv.ba

Lista Projekata

INFO menu

servis48

PROMOTIVNI VIDEO INVESTICIONI POTENCIJALI