Arhiva

OPĆINSKI NAČELNIK U POSJETI FIRMAMA DIVEL I NH AVDIĆ

Nakon kraće pauze, Općinski načelnik Faris Hasanbegović sa saradnicima nastavio je obilazak lokalnih privrednih subjekata u svrhu direktnog upoznavanja sa problemima u radu, te budućim aktivnostima koje privredni subjekti s područja Sanskog Mosta namjeravaju realizirati uz podršku općinskog organa uprave.

unnamed

Predstavnici obje firme su naveli da je osnovni problem u radu nedostatak kvalitetne i educirane radne snage, te komplicirane administrativne procedure pri izdavanju uvjerenja i dozvola od strane viših nivoa vlasti.

unnamed1

Općinski načelnik je ovom prilikom najavio i realizaciju niza infrastrukturnih projekata kroz program sanacije šteta od poplava (FERP 3. faza) čija implementacija kreće u narednih mjesec dana, te da iskreno očekuje učešće većeg broja lokalnih firmi u postupku odabira izvođača radova.

Općinski Načelnik

Faris Hasanbegovic
Načelnik općine
prof. Faris Hasanbegović

RTV Sana | sanartv.ba

Lista Projekata

INFO menu

servis48

PROMOTIVNI VIDEO INVESTICIONI POTENCIJALI