Javne nabavke
Up

Javne nabavke

Odluka o izmjeni i dopuni Javnih nabavki - 11.07.2017
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Dezinskecija komaraca
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca - LOT 2 - Nabavka radova izgradnje nasipa
Odluka o izvoru najpovoljnijeg ponudjaca - LOT 1 Nabavka radova izgradnje odvodnog kanala
Odluka o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki - 22.05.2017
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca - isporuka tečnog plina LOT 2
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca - Dizel i motorni benzin LOT 1
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca - Regulacioni plan Lijeva obala 1
Odluka o dopuni i izmjeni Plana javni nabavki - 19.04.2017
Zapisnik o ispravci tehničke greške u planu Javnih nabavki - 12.04.2017.
Plan Javnih nabavki za 2017.god
Odluka o izuzimanju od primjene Zakona o javnim nabavkama
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca - Isporuka tonera i ketridza
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca - Strucni nadzor vodovodni sistem
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca - Kancelarijski materijal
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca - Izgradnja vodovodnog sistema
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka radova izgradnje Pumpne stanice za vodovod "Poljak-Sasina"
Odluka o dopuni i izmjeni Plana javnih nabavki 2016 - 03.11.2016
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka fizičkog obezbjeđenja
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca - Studije
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca - Divel
Odluka o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki 2016 - 05.12.2016
Odluka o poništenju postupka Javne nabavke - Nabavka radova izgradnje Pumpne stanice za vodovod Poljak - Sasina
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka radova sanacije deponije Sanska Brda
Odluka o dopuni i izmjeni Plana javnih nabavki 07.11.2016.
Odluka o dopuni i izmjeni Plana javnih nabavki 2016 - 03.11.2016
Odluka o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki - 28.10.2016
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka i sukcesivna isporuka 150. tona mrkog uglja
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka i sukcesivna isporuka bukovog ogrijevnog drveta
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka i ugradnja građevinske stolarije na zgradu Općine Sanski Most
Odluka o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki 30.09.2016
Odluka o poništenju postupka javne nabavke i sukcesivne isporuke ogrijeva - LOT 1
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca - Usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova uređenja korita Rijeke Sane.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca - Usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova sanacije lokalne infrastrukture
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca - Radovi sanacije sportskog igrališta Partizan
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca - Nabavka informatičke opreme i software-a za serveru sobu
Odluka o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki - 24.08.2016
Odluka o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2016 - 22.07.2016
Odluka o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki 2016 - 30.06.2016
Nabavka usluge - održavanje i opravka vozila Općine Sanski Most
Odluka o poništenju postupka Javne nabavke - rušenja bespravno izgrađenih objekata
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Termalne zavjese u plasteniku
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka sigurnosnih metalnih ormara
Odluka o izmjeni i dopuni plana Javnih nabavki 17.03.2016
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka i sukcesivna isporuka goriva
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca - Nabavka usluge nadzora nad izvođenjem radova - Sanacija šalter sale
Plan Javnih nabavki u Jedinstvenom općinskom organu uprave Sanski Most za 2016. god
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Restoranske usluge za potrebe ishrane deminerske jedinice OS BiH
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka i ugradnja vanjske rampe
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Usluge štampanja Službenog Glasnika
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca - R&S d.o.o. Sarajevo
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca - OSLOBODENJE d.o.o. Sarajevo
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca - IG Banja Luka
Odluka o poništenju postupka Javne nabavke - Opravka vozila općine
Poziv za dostavljanje ponuda za javnu nabavku restoranskih usluga
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca - Nabavka i montaza jedne sklopive platforme
LOT 2 - Nabavka i sukcesivna isporuka tonera i ketridza
LOT 1 - Nabavka i sukcesivna isporuka kancelarijskog materijala i sitnog iventara
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca - Nabavka ličnih sredstava zaštite na radu
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka korištenih stolica za kino dvoranu
Odluka o izmjeni i dopuni plana Javnih nabavki 14.12.2015 - Izrada projektno tehničke dokumentacije
Odluka o izmjeni i dopuni plana Javnih nabavki 09.12.2015 - Nabavka hibridnih sjemena
Odluka o dopuni i izmjeni Plana javnih nabavki za 2015. godinu
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjača - Nabavka sistema za navodnjavanje - LOT 2
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca - Nabavka 4000 komada sadnica aronije - LOT 1
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca - Nabavka i montaža jednog profesionalnog plastenika
Odluka o izboru najpovoljnijeg proizvođača - Fizičko obezbjeđenje zgrade
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca - Izrada Investiciono-tehničke i okolinske dokumentacije
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca - Izgradnja dva nasipa na rijeci Sani i sanacija obaloutvrde i čišćenje korita rijeke Blihe
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca - Bifaks
ODLUKA o dopuni i izmjeni Plana javnih nabavki - Nabavka koristenih stolica za za kino dvoranu
Odluka o dopuni i izmjeni Plana javnih nabavki - Plastenici i sadnice
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca - Nabavka i sukcesivna isporuka ogrijeva - nabavka ogrijevnog drveta
Odluka o dopuni i izmjeni Plana javnih nabavki - Nabavka usluge izrade Glavnog projekta priključka
Odluka o dopuni i izmjeni Plana javnih nabavki - 22.06.2015.godine
Odluka o dopuni i izmjeni Plana javnih nabavki
Odluka o poništenju postupka Javne nabavke - Rabljeno teretno motorno vozilo
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Sanacija postojeće deponije
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca - Kompjuterska oprema i software
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Specijalno motorno vozilo
Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2015. godinu - Općinska služba za razvoj poduzetništvo i resurse
Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2015. godinu - Civilna zaštita
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka informatičke opreme i software-a
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Izrada Programa obuke i priručnika
Plan Javnih nabavki za 2015. godinu
 
 
Powered by Phoca Download

Ljeto na SANI 2017

Lista Projekata

INFO menu

Općinski Načelnik

Faris Hasanbegovic
Načelnik općine
prof. Faris Hasanbegović

servis48

PROMOTIVNI VIDEO INVESTICIONI POTENCIJALI