Općina Sanski Most je  01.02.2021. godine raspisala  Konkurs za dodjelu 55. stipendija redovnim studentima općine Sanski Most za akademsku 2020/2021 godinu, koji studiraju na akreditiranim državnim fakultetima u BiH  shodno Odluci o kriterijima i načinu dodjele stipendija redovnim studentima općine Sanski Most ("Službeni glasnik općine Sanski Most", br. 3/12 i 1/17).

Konkurs ostaje otvoren 15. dana od dana raspisivanja odnosno od 01.02.2021. godine do 16.02.2021. godine, i objavljen je u dnevnom listu Avaz, oglasnoj ploči općine Sanski Most i web stranici Općine, uz napomenu da aplikacije/prijave na Konkurs koje se dostavljaju organu uprave moraju biti kompletne (obavezno vidjeti tekst Konkursa i Odluku/e - sve objavljeno na web stranici) i dostavljene organu u predviđenom roku a najkasnije do 16.02.2020. godine,  a eventualne dopune aplikacije/prijave na Konkurs - dostavljaju se na isti način, ali u vremenskom periodu objave Konkursa a najkasnije do 16.02.2021. godine.

Aplikacije se mogu dostaviti organu uprave direktno putem Šalter sale (u vremenskom periodu rada Šalter sale) i/ili putem pošte (dan predaje u pošti se smatra kao dan predaje organu uprave). Izjave koje se ovjeravaju mogu se preuzeti i u Šalter sali organa uprave općine Sanski Most i odmah ovjeriti i/ili tražiti da se dostavi na e-mail studenta, kako bi iste mogli popuniti te eventualno i ovjeriti u mjestu boravišta studenta (nadležni organ/i u BiH za ovjeru dokumenata - Grad/Općina - Šalter sala i sl.). Sve neophodne dodatne informacije zainteresirani studenti mogu dobiti u organu uprave općine Sanski Most  (Šalter sala općine Sanski Most ili putem e-maila: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.), a sva dokumentaciju može se preuzeti na web stranici organa uprave i/ili tražiti da Vam se dostavi na e-mail.

 

Svu neophodnu dokumentaciju možete preuzeti OVDJE.

Preuzmite svu neophodnu dokumentaciju u ZIP formatu OVDJE.