Sutra će biti održana redovna sjednica Općinskog vijeća Sanski Most, za koju je predložen dnevni red od četrnaest tačaka. Nakon konstituirajuće, ovo će biti prva radna sjednica Općinskog vijeća u novom sazivu, a vijećnici će odlučivati o nekoliko veoma bitnih tačaka iz dnevnog reda.

Podsjećamo da je na konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća Sanski Most, održanoj proteklog mjeseca, pored izbora predsjedavajuće i njenog zamjenika, izvršeno imenovanje Komisije za izbor i imenovanje, a na sutrašnjoj sjednici predviđen je izbor i preostalih radnih tijela Općinskog vijeća, kako bi bili ispunjeni svi preduslovi za njegovo funkcionisanje u punom kapacitetu.

Na dnevnom redu će se tako naći prijedlog rješenja o imenovanju: Statutarno-pravne komisije, Komisije za budžet, finansije, ekonomska pitanja i razvoj, Komisije za pitanja boraca, Komisije za socijalna pitanja, obrazovanje, kulturu i sport, Komisije za mlade, Komisije za ravnopravnost spolova, Komisije za međuopćinsku saradnju, Komisije za žalbe na akte Općinskog vijeća, i Etičkog vijeća časti.

Za ovu sjednicu Općinskog vijeća pripremljen je i Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava parlamentarnim grupama u Općinskom vijeću u fiskalnoj 2021. godini, zatim prijedlog Odluke o radno-pravnom statusu predsjedavajuće i zamjenika predsjedavajuće Općinskog vijeća, te nacrt Programa rada Općinskog vijeća Sanski Most za 2021. godinu.