Stručni poslovi Općinskog vijeća

Poslovnik o radu

Tonski zapisi Općinskog vijeća u MP3 Formatu

Izvještaj o radu

2018

2016

 

Sekretar: Paunović Sabahudin dipl.prav.

Telefon: +387 37 686 835

Fax:       +387 37 686 835

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Opis poslova i zadataka:

 • pripremanje planova i programa rada Općinskog vijeća i praćenje njihovog izvršenja,
 • saradnja i pružanje tehničke pomoći službama za upravu na pripremanju materijala iz njegovog djelokruga za Općinsko vijeće,
 • pružanje stručne pomoći vijećnicima u vršenju njihove funkcije,
 • obezbjeđivanje dokumentacionih materijala i podataka potrebnih za rad Općinskog vijeća,
 • evidentiranje i čuvanje originala općinskih propisa i drugih opštih akata Općinskog vijeća,
 • kompletiranje materijala i vršenje drugih organizacijskih i tehničkih poslova vezanih za održavanje sjednica Općinskog vijeća,
 • redakcijski poslovi vezani za izdavanje „Službenog glasnika Općine Sanski Most“,
 • ispitivanje predstavki građana, organizacija i zajednica i analiziranje pojava na koje se ukazuje u tim predstavkama,
 • administrativni poslovi za potrebe rada komisija i drugih radnih tijela Općinskog vijeća,
 • obrada i kontrola podataka za potrebe Općinskog vijeća,
 • nabavku, čuvanje i zaduživanje opremom, inventarom i potrošnim materijalom,
 • vođenje zapisnika sa sjednica Općinskog vijeća, njegovih komisija i radnih tijela,
 • ostvarivanje saradnje sa ostalim općinskim službama za upravu,
 • rukovanje uređajima sa mikrofilmovima, odabiranje, evidentiranje i sređivanje arhivske građe koja se odnosi na rad Općinskog vijeća,
 • organizovanje prijema i otpreme pošte iz djelokruga rada Općinskog vijeća,

poslovi koji se odnose na pitanja iz nadležnosti Službe po uputama Kolegija Općinskog vijeća

INFO menu

budzetzagradjaneBanner

Video prezentacija

ekobisbanner

Općinski Načelnik

Faris Hasanbegovic
Načelnik općine
prof. Faris Hasanbegović

RTV Sana | sanartv.ba

Lista Projekata

servis48

PROMOTIVNI VIDEO INVESTICIONI POTENCIJALI