Archive

Obavještavamo građane da će se dana 12.02.2019.god. (utorak) sa početkom u 12.00h, u sali Općinske vijećnice, održati Javna rasprava o Nacrtu Odluke o komunalnim taksama i tarifi komunalnih taksa, kao i Nacrt Odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta
“Slatinsko vrelo” i “Podbrnjača” Sanski Most.

obavijest

Pozivaju se građani da svojim učešćem u Javnoj raspravi, zajedno doprinesu u kreiranju kvalitetnog rješenja ovih dokumenata.

Komunalne takse
Odluka o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama - Podbrnjača
Odluka o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama - Slatinsko vrelo

INFO menu

budzetzagradjaneBanner

Video prezentacija

ekobisbanner

Mayor

Faris Hasanbegovic
Načelnik općine
prof. Faris Hasanbegović

Facebook logo PSD
Oficijelna Facebook stranica Općinskog načelnika

RTV Sana | sanartv.ba

Lista Projekata

servis48

PROMOTIVNI VIDEO INVESTICIONI POTENCIJALI