Archive

obavijest

Tokom mjeseca decembra 2018. Općina Sanski Most je provela anketiranje građana i građanki kao aktivnost unutar projekta Općinskog okoliša i ekonomskog upravljanja (MEG), kojeg finansira Vlada Švicarske, a implementira UNDP u BiH, u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave (JLS), a u cilju procjene stepena zadovoljstva građana i građanki administrativnim i komunalnim uslugama u partnerskim jedinicama lokalne samouprave. Anketa je sprovedena metodom slučajnog uzorka

Ispitivanje javnog mnijenja korisnika i korisnica javnih usluga je provedeno u decembru 2018. i januaru 2019. i to na uzorku od 400 građana i građanki.

Sam proces je osmišljen tako da je anketiranje izvršeno ispred zgrade Općine Sanski Most, i na području Mjesnih zajednica u saradnji sa organima MZ, i to metodom ispitivanja građana i građanki koji su upravo koristili usluge javne uprave.

Analizirani su odgovori kojim ispitanici izjavljuju da su zadovoljni ili nezadovoljni uslugama te su dati procenti ispitanika/ca.

Zbir zadovoljnih i nezadovoljnih ispitanika/ca ne iznosi uvijek 100% jer se jedan dio ispitanika/ca izjasnio da je neutralan ili da ne zna.

Rezultate ankete u PDF formatu možete preuzeti OVDJE.

INFO menu

budzetzagradjaneBanner

Video prezentacija

ekobisbanner

Mayor

Faris Hasanbegovic
Načelnik općine
prof. Faris Hasanbegović

Facebook logo PSD
Oficijelna Facebook stranica Općinskog načelnika

RTV Sana | sanartv.ba

Lista Projekata

servis48

PROMOTIVNI VIDEO INVESTICIONI POTENCIJALI