Archive

obavijest

Na osnovu člana 42, a u vezi sa članom 79. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj: 14/17) i člana 2. i 5. Pravilnika o uslovima i načinu odabira kandidata za prijem u organ državne službe na određeno vrijeme (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 23/17), Jedinstveni općinski organ uprave, općine Sanski Most sa sjedištem u Sanskom Mostu, Titova br. 3, na osnovu Odluke o potrebi prijema namještenika u radni odnos broj: 01-34-2370/2019 od 30.08.2019.godine, objavljuje Javni oglas za prijem namještenika na određeno vrijeme u Jedinstveni općinski organ uprave općine Sanski Most.

Detalje javnog oglasa preuzmite OVDJE.

INFO menu

budzetzagradjaneBanner

Video prezentacija

ekobisbanner

Mayor

Faris Hasanbegovic
Načelnik općine
prof. Faris Hasanbegović

Facebook logo PSD
Oficijelna Facebook stranica Općinskog načelnika

RTV Sana | sanartv.ba

Lista Projekata

servis48

PROMOTIVNI VIDEO INVESTICIONI POTENCIJALI