Obaviještavaju se privredni subjekti s područja Općine Sanski Most da je raspisan 2. ciklus Javnog poziva za dodjelu podsticajnih sredstava za nabavku mašina i opreme, u sklopu Projekta MEG kojeg zajednički sufinansiraju Općina Sanski Most i Vlada Švicarske u saradnji sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP).

Sve dodatne informacije o javnom pozivu, potrebnoj dokumentaciji i uvjetima prijave mogu se preuzeti na sljedećim linkovima.

Rok za prijavu je 15.11.2019. godine u 15:00 sati.

Izjava o izmirenim obavezama prema radnicima

Izjava o nepostojanju sukoba interesa za Aplikante v3

Javni poziv nabavka opreme 2. ciklus

Prijavni obrazac Sanski Most_ SK v3