Screenshot 2

Sanski Most ima povoljan geoprometni položaj i nalazi se na putu koji povezuje Banja Luku i Prijedor sa Ključem i Drvarom, nadalje dobro je povezan sa cjelokupnim USK-a koji se nalazi na pravcu osnovnih koridora Zapadna Evropa – Mediteran – Bliski Istok. Osnova razvoja su prirodna dobra: šume, voda i zemljište. Klimatski uslovi pogoduju stočarskoj, ratarskoj, povrtlarskoj, voćarskoj i pčelarskoj proizvodnji. Rijeka Sana sa svojim pritokama Sanicom, Dabrom, Blihom, Zdenom, Kozicom, Kijevskom rijekom, Sasinom i Majdanušom predstavlja značajno vodno bogatstvo pogodno za izgradnju mini hidro elektrana, a koje može biti jedno od glavnih temelja za razvoj općine.

Termalne i termomineralne vode (Banja Ilidža), pećine (Dabarska i Hrustovačka), vodopad Blihe pružaju izvanredne uslove za razvoj turizma. Sanski Most ima industrijsku zonu -“Šejkovača” koja nudi parcele na prodaju po izuzetno povoljnim cijenama. Svake godine se ulaže u razvoj i obnovu ove industrijske zone, pa tako i ove godine općina izdvaja značajan iznos za izgradnju kako bi podstakla investicije i zapošljavanje. Lokalna vlast je posvećena stvaranju povoljnog poslovnog okruženja što i pokazuje kroz saradnju sa postojećom privredom. Privredni savjet općine Sanski Most je dokaz uspješne saradnje privatnog i javnog sektora da se kroz zajedničke ideje i projekte doprinese da Sanski Most bude jedna jaka i razvijena općina.

LOKALNA PRIVREDA

Broj preduzeća1261 Veličina preduzeća: 27,8% privrednih društava, 72,2% fizička lica

Značajne grane privrede: poljoprivreda, obrada metala I drveta, građevinarstvo, trgovina, turizam i ugostiteljstvo

Najveće domaće kompanije: Milk-San(mljekara), Gat(proizvodnja mašinskih dijelova), Emirkomerc (građevinarstvo), PVC Stolarija Horozović (proizvodnja pvc i alu stolarije), Horozović (drvna industrija), Api-med (pčelarska zadruga), Cat(benzinska pumpa), Sika (metalna industrija), Banja Ilidža (banjsko-rekreativni turizam), Final-group ( prerada drveta )

Najvažniji strani investitori: Remus Innovation (proizvodnja auspuha za motorna vozila), Konzum (trgovina), Klostermeier-Majdan (eksploatacija mineralnih sirovina)

LJUDSKI RESURSI

Radna snaga: 35 348 (muškarci: 22 516, 63,7 %; žene 12 832, 36,3 %)

Obrazovna struktura: 4065; 11,5% viša i visoka škola, 19 017, 53,8% srednja škola, 1 1 6 2 9 , 3 2 , 9 % osnovna škola i niže, 637, 1,8% nepoznato

Obrazovni profili: ekonomista, pravnik, agronom, građevinar, informatičar, profesor, tehničariekonomista, medicinski, drvni, poljoprivredni, hemijski, elektrotehničar, ugostitelj, trgovac.

Broj nezaposlenih: 4.216, 43,52% stopa nezaposlenosti

SAOBRAĆAJNA POVEZANOST

Autoput: Zagreb-Beograd (E70) - udaljenost 92km

Magistaralni put: M-15 (Bosanska Dubica – Prijedor- Sanski Most – Ključ)

Regionalni put: R-404 (Blagaj – Stari Majdan), R-406 (Ljubija – Milin Birit), R-405 (Palanka – Sanski Most – Banja Luka)

Aerodrom: Banja Luka - udaljenost 98km, Zagreb - 212km

Screenshot 3