Radno vrijeme službe

07:00 - 15:30

Izvještaj o radu

2016

Pomoćnik načelnika: Edisa Kumalić dipl.prav.

Telefon: +387 37 682 389

 Fax:     +387 37 682 389

e-mail:

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Odsjek za urbanizam, prostorno uređenje i građenje

Odsjek za poslovno – stambene poslove i javne površine

Opis poslova i zadataka:                  

 • izvršavanje i obezbjeđenje izvršavanja zakona i drugih propisa u oblasti prostornog uređenja i građenja,
 • sprovođenje utvrđene politike iz nadležnosti Službe,
 • rješavanje u upravnim stvarima u prvostepenom postupku u pitanjima iz nadležnosti Službe,
 • vršenje stručnih poslova u pripremi i provođenju planskih akata ( urbanistički plan, regulacioni plan urbanistički projekti, i planovi parcelacije ),
 • staranje o ubiranju i realizaciji budžetskih sredstava za poslove iz nadležnosti Službe,
 • vršenje statističke obrade podataka o poslovima iz oblasti prostornog uređenja i građenja,
 • vršenje analitičkog praćenja stanja i kretanja u oblastima prostornog uređenja i građenja,
 • vršenje stručnih administrativnih poslova za određene komisije i druga radna tijela Općinskog vijeća i Općinskog načelnika.
 • izrada propisa i drugih akata koje donosi Općinsko vijeće i Općinski načelnik,
 • daje svoje mišljenje, prijedloge i sugestije kod izrade akata koje izrađuju nadležne institucije Kantona i Federacije iz oblasti prostornog uređenja i građenja,
 • izvršenje i obezbjeđenje izvršenja zakona i drugih propisa i općih akata iz stambene oblasti,
 • rješavanje o pravima na nekretninama u skladu sa zakonom,
 • vođenje evidencije i vršenje statističke obrade podataka iz stambene oblasti ,
 • vođenje evidencije ratnim dejstvima oštećenih i uništenih stambenih objekata,
 • vođenje evidencije stambenog fonda, statusa stanova i evidenciju poslovnih prostorija i zgrada u vlasništvu Općine,
 • izdavanje u zakup stambenog fonda i poslovnih prostorija i zgrada,
 • vršenje i drugih poslova koji se zakonom i drugim propisima, a vezano za oblast prostornog uređenja i građenja i stambene oblasti stave u zadatak od strane Općinskog vijeća i Općinskog načelnika.