Detalje nacionalnih spomenika na području općine Sanski Most možete pogledati na na KONS (Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika) web stranici.

 

dabarska pecina

Dabarske špilje, kulturni pejzaž

 

hrustovacka pecina

Hrustovačke špilje, kulturni pejzaž

 

memorijalni kompleks susnjar

Memorijalni kompleks Šušnjar, graditeljska cjelina

 

stari majdan rimski most

Most u Starom Majdanu, poznat kao Rimski most, historijski spomenik

 

kamengrad musalla

Musalla sa grebljem u Kamengradu, graditeljska cjelinaStari grad Kamengrad, historijsko područje

Zgrada II zasjedanja ZAVNOBIH­a, mjesto historijskog spomenika

Zgrada stare željezničke stanice, historijska građevina