Radno vrijeme službe

07:00 - 15:30

Izvještaj o radu

2016 / 2017 / 2018 / 2019

Služba za inspekcijske poslove

Pomoćnik načelnika: Elvis Pašić dipl.ing.polj.

Br.tel. 037/686-966
          037/686 024

Odsjek za komunalno-vodnu djelatnost

Odsjek za urbanističko-građevinsku djelatnost

e.mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

U okviru općinske Službe za inspekcijske poslove djeluju 3 inspekcijska nadzora i to:

1. Urbanističko-građevinska inspekcija – Amel Kadirić dipl.ing.arh.
Br.tel. 037/686-966
e.mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

2. Komunalna inspekcija
Br.tel. 037/686-966
e.mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

3. Vodna inspekcija, Komunalno - Vodni inspektor – Fadil Rekanović dipl.ing.polj.
Br.tel. 037/686-966
e.mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

4. Vodna inspekcija, Komunalno - Vodni inspektor – Admir Cerić dipl.ing.polj.
Br.tel. 037/686-966
e.mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

5. Komunalni redar, Zijad Kurbegović ing. zr.
Br.tel. 037/686-966
e.mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Djelokrug rada osnovne organizacione jedinice koja u svom sastavu nema unutrašnjih organizacionih jedinica odnosi se na sljedeće poslove i radne zadatke:

U Službi za inspekcijske poslove obavljaju se poslovi upravnog rješavanja, upravo-nadzorni, normativno-pravni, studijsko-analitički, stručno-operativni, administrativno-tehnički i operativno-tehnički poslovi, koji se odnose na:

 1. provođenje utvrđene politike, izvršavanje i praćenje zakona, drugih propisa i općih akata iz obasti građenja, komunalne oblasti i vodne oblasti,
 2. izrada nacrta i prijedloga propisa i drugih akata koje donosi Općinsko vijeće i Općinski načelnik, nomotehnička obrada tih propisa, davanja mišljenja, prijedloga i sugestija kod izrade propisa i drugih akata, koje donose drugi nadležni organi,
 3. vođenje prvostepenog upravnog postupka o pitanjima iz nadležnosti Sužbe,
 4. izrada analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala za Općinsko vijeće i Općinskog načelnika,
 5. vođenje registra iz djelokruga rada Službe,
 6. učestvuje u procesima strateškog planiranja, realizaciji strategije i planova implementacije, posebno kad je riječ o pripremi i realizaciji projekata i programa koji su u skladu sa planom implementacije uključeni u godišnji plan rada službe te praćenje realizacije dodijeljenih projekata/programa,
 7. inspekcijski nadzor kojima se obavlja kontrola nad radom sudionika građenja i održavanja građevina,
 8. nadzor sprovođenja dokumenata prostornog uređenja koje donosi Općinsko vjeće,
 9. obavljanje upravno-nadzornih, studijsko-analitičkih i stručno-oparativnih poslova inspekcijskog nadzora u urbanističkoj, građevinskoj, komunalnoj i vodnoj oblasti u skladu sa zakonima i podzakonskim aktima,
 10. nadzor građenja za koje urbanističku saglasnost izdaje Općinski načelnik,
 11. kontrolu i nadzor nad pružanjem komunalnih usluga,
 12. kontrolu održavanja i korištenja komunalnih objekata i uređaja kao što su: javne površine, zelene površine, objekti za snabdjevanje vodom za piće, objekti za pročišćavanje i odvođenje otpadnih voda, objekti za otpad, objekti za toplotu i sl.,
 13. kontrolu održavanja i korištenja drugih komunalnih objekata i uređaja (autobusne stanice, stajališta, javna kupatila, česme, bunari, septičke jame, igrališta, tržnice, stočne i druge pijace i sl.)
 14. poduzimanje zakonom propisanih upravnih i drugih radnji u vezi sa predmetima nadzora, odnosno kontrola iz djelokruga rada i ovlaštenja komunalne, vodne i urbanističko-građevinske inspekcije,
 15. poduzimanje kaznenih, upravnih i preventivnih mjera iz oblasti inspekcije,
 16. vrši podnošenje krivičnih i prekršajnih prijava i izdavanje prekršajnih naloga,
 17. vršenje i drugih upravnih i stručnih poslova propisanih zakonom i drugim propisima.

(2) U okviru Službe za inspekcijske poslove osnivaju se dvije organizacione jedinice i to:

 1. a) Odsjek za komunalno-vodnu djelatnost i
 2. b) Odsjek za urbanističko-građevinsku djelatnost

 

        (3) U Odsjeku za komunalno-vodnu djelatnost obavljaju se poslovi koji se odnose na:

 1. a) provođenje utvrđene politike, izvršavanje i praćenje zakona, drugih propisa i općih akata iz oblasti komunalne i vodne djelatnosti,
 2. b) izrada nacrta i prijedloga propisa i drugih akata koje donosi Općinsko vijeće i Općinski načelnik, nomotehnička obrada tih propisa, davanja mišljenja, prijedloga i sugestija kod izrade propisa i drugih akata, iz komunalne i vodne djelatnosti,
 3. c) vođenje prvostepenog upravnog postupka o pitanjima iz svoje nadležnosti,
 4. d) izrada analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala za Općinsko vijeće i Općinskog načelnika,
 5. e) vođenje registra iz djelokruga rada Službe odnosno unos podatak u registar iz oblasti komunalno-vodne djelatnosti,
 6. f) učestvuje u procesima strateškog planiranja, realizaciji strategije i planova implementacije, i godišnjeg plan rada službe te praćenje realizacije dodijeljenih projekata/programa,
 7. g) obavljanje upravno-nadzornih, studijsko-analitičkih i stručno-oparativnih poslova inspekcijskog nadzora u komunalnoj i vodnoj oblasti u skladu sa zakonima i podzakonskim aktima,
 8. h) kontrolu i nadzor nad pružanjem komunalnih i vodnih usluga,
 9. i) kontrolu održavanja i korištenja komunalnih objekata i uređaja kao što su: javne površine, zelene površine, objekti za snabdjevanje vodom za piće, objekti za pročišćavanje i odvođenje otpadnih voda, objekti za otpad, objekti za toplotu i sl.,
 10. j) kontrolu održavanja i korištenja drugih komunalnih objekata i uređaja (autobusne stanice, stajališta, javna kupatila, česme, bunari, septičke jame, igrališta, tržnice, stočne i druge pijace i sl.)
 11. k) poduzimanje zakonom propisanih upravnih i drugih radnji u vezi sa predmetima nadzora, odnosno kontrola iz djelokruga rada i ovlaštenja komunalne, vodne inspekcije,
 12. l) vrši poduzimanje kaznenih, upravnih i preventivnih mjera iz oblasti inspekcijskog nadzora,
 13. m) vrši podnošenje krivičnih i prekršajnih prijava i izdavanje prekršajnih naloga,
 14. n) vršenje i drugih upravnih i stručnih poslova propisanih zakonom i drugim propisima.
 • U Odsjeku za urbanističko-građevinsku djelatnost obavljaju se poslovi koji se odnose na:
 1. a) provođenje utvrđene politike, izvršavanje i praćenje zakona, drugih propisa i općih akata iz oblasti urbanističko-građevinske djelatnosti,
 2. b) izrada nacrta i prijedloga propisa i drugih akata koje donosi Općinsko vijeće i Općinski načelnik, nomotehnička obrada tih propisa, davanja mišljenja, prijedloga i sugestija kod izrade propisa i drugih akata, iz urbanističko građevinske djelatnosti,
 3. c) vođenje prvostepenog upravnog postupka o pitanjima iz svoje nadležnosti,
 4. d) izrada analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala za Općinsko vijeće i Općinskog načelnika,
 5. e) vođenje registra iz djelokruga rada Službe odnosno unos podatak u registar iz oblasti urbanističko građevinske djelatnosti,
 6. f) učestvuje u procesima strateškog planiranja, realizaciji strategije i planova implementacije, i godišnjeg plan rada službe te praćenje realizacije dodijeljenih projekata/programa,
 7. g) obavljanje upravno-nadzornih, studijsko-analitičkih i stručno-oparativnih poslova inspekcijskog nadzora u urbanističko građevinskoj oblasti u skladu sa zakonima i podzakonskim aktima,
 8. h) obavlja inspekcijski nadzor kojima se obavlja kontrola nad radom sudionika građenja i održavanja građevina,
 9. i) obavlja nadzor sprovođenja dokumenata prostornog uređenja koje donosi Općinsko vjeće,
 10. j) obavljanje upravno-nadzornih, studijsko-analitičkih i stručno-oparativnih poslova inspekcijskog nadzora u urbanističkoj i građevinskoj oblasti u skladu sa zakonima i podzakonskim aktima,
 11. k) obavlja nadzor građenja za koje urbanističku saglasnost izdaje Općinski načelnik,
 12. l) poduzimanje zakonom propisanih upravnih i drugih radnji u vezi sa predmetima nadzora, odnosno kontrola iz djelokruga rada i ovlaštenja urbanističko-građevinske inspekcije,
 13. m) vrši poduzimanje kaznenih, upravnih i preventivnih mjera iz oblasti urbanističko građevinske inspekcije,
 14. n) vrši podnošenje krivičnih i prekršajnih prijava i izdavanje prekršajnih naloga,

o) vršenje i drugih upravnih i stručnih poslova propisanih zakonom i drugim propisima.