Radno vrijeme službe

07:00 - 15:30

Poslovnik o radu

Izvještaj o radu

2018

2016

Sekretar: Edisa Hodžić, dipl.pravnik.

Telefon: +387 37 686 835

Fax:       +387 37 686 835

e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Opis poslova i zadataka:

 • pripremanje planova i programa rada Općinskog vijeća i praćenje njihovog izvršenja,
 • saradnja i pružanje tehničke pomoći službama za upravu na pripremanju materijala iz njegovog djelokruga za Općinsko vijeće,
 • pružanje stručne pomoći vijećnicima u vršenju njihove funkcije,
 • obezbjeđivanje dokumentacionih materijala i podataka potrebnih za rad Općinskog vijeća,
 • evidentiranje i čuvanje originala općinskih propisa i drugih opštih akata Općinskog vijeća,
 • kompletiranje materijala i vršenje drugih organizacijskih i tehničkih poslova vezanih za održavanje sjednica Općinskog vijeća,
 • redakcijski poslovi vezani za izdavanje „Službenog glasnika Općine Sanski Most“,
 • ispitivanje predstavki građana, organizacija i zajednica i analiziranje pojava na koje se ukazuje u tim predstavkama,
 • administrativni poslovi za potrebe rada komisija i drugih radnih tijela Općinskog vijeća,
 • obrada i kontrola podataka za potrebe Općinskog vijeća,
 • nabavku, čuvanje i zaduživanje opremom, inventarom i potrošnim materijalom,
 • vođenje zapisnika sa sjednica Općinskog vijeća, njegovih komisija i radnih tijela,
 • ostvarivanje saradnje sa ostalim općinskim službama za upravu,
 • rukovanje uređajima sa mikrofilmovima, odabiranje, evidentiranje i sređivanje arhivske građe koja se odnosi na rad Općinskog vijeća,
 • organizovanje prijema i otpreme pošte iz djelokruga rada Općinskog vijeća,

poslovi koji se odnose na pitanja iz nadležnosti Službe po uputama Kolegija Općinskog vijeća