Na osnovu člana 73. do 76. Zakona o državnoj službi u Unsko sanskom kantonu ("Službeni  glasnik USK", br. 14/17, 15/20), i Odluke o potrebi prijema namještenika u radni odnos broj: 01-30-2650/21, od 23.08.2021. godine, Jedinstveni općinski organ uprave općine Sanski Most sa sjedištem u Sanskom Mostu na adresi Trg Ljiljana 1, objavljuje Javni oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta namještenika na neodređeno vrijeme u Jedinstvenom općinskom organu uprave, općine Sanski Most.

Javni Oglas možete preuzeti OVDJE.