Na osnovu člana 79. a u vezi člana 42. Zakona o državnoj službi u Unsko sanskom kantonu ("Službeni  glasnik USK", br. 14/17, 15/20), Pravilinika o uslovima i načinu odabira kandidata za prijem u organ drževne službe na određeno vrijeme  ("Službeni  glasnik USK", br. 23/17 ) i Odluke o potrebi prijema namještenika u radni odnos broj: 01-30-1198/22, od 29.03.2022--. godine, Jedinstveni općinski organ uprave općine Sanski Most sa sjedištem u Sanskom Mostu na adresi Trg Ljiljana 1, objavljuje:

 

JAVNI  OGLAS

za prijem namještenika na određeno vrijeme u

Jedinstvenom općinskom organu uprave, općine Sanski Most

I NAZIV RADNOG MJESTA

  1. Portir..............................................................................................................................................1 izvršilac

                                                                                                                           (na određeno  vrijeme)

 

Dokumenti

JAVNI OGLAS ODREĐENO VRIJEME.docx