opcinske sluzbe banner

Informacije

NVO/OCD

Nevladine organizacije/organizacije civilnog društva (NVO/OCD), u daljem tekstu:  Udruženja,  osnivaju se u skladu sa Zakonom o Udruženjima i fondacijam F BiH ("Sl. Novine F BiH", br. 45/02), u daljem tekstu: Zakon. Registraciju Udruženja shodno Zakonu vrši Kantonalno ministarstvo pravosuđa i uprave USK-a, pri čemu najmanje 3 (tri) osobe mogu osnovati Udruženje. Općina Sanski Most prema zadnjim podacima ima  registriranih 175 Udruženja, i taj broj do sljedećeg ažuriranja može biti veći. Može se kazati da je za našu lokalnu zajednicu ovo zaista veliki broj Udruženja ali i pokazatelj organizacije društvenog i civilnog života samih građana kroz nevladine organizacije.  Općina već duži niz godina objavljuje Javne pozive za OCD/NVO po LOD metodologiji u skladu sa Odlukom o finansiranju i sufinansiranju projekata organizacija civilnog društva (OCD), odnosno nevladinih i neprofitnih organizacija koje djeluju na području općine Sanski Most ("Službeni glasnik općine Sanski Most", broj: 2/17 i 8/17), u daljem tekstu: Odluka, i u tu svrhu se predviđaju određena sredstva u Budžetu Općine Sanski Most. 

Većina Udruženja osnivaju se zbog potreba pojedinaca/grupa tj. kroz organizaranje određenih skupina građana iz raznih oblasti društvenog života, i većina ih prestaje sa radom odnosno aktivnosti im  prestanu kroz prvi mandat ovlaštenih osoba za zastupanje i predstavljanje ili na drugi način, jer su aktivnosti volonterske i nemaju tendenciju da prerastu u veći oblik organiziranja i djelovanja, koji bi bio prepoznatljiv u lokalnoj zajednici, ali u zadnje vrijeme je često razlog prestanka rada  Udruženja i odlazak članova u zemlje EU ili iz nekih drugi razloga koji utiču na aktivnosti udruženja. U određenim oblastima ima mnogo srodnih Udruženja (sport, poljoprivreda, privreda, i sl.) pa su osnivani i Savezi, kao i druga Udruženja koja se osnivaju i organiziraju kroz već postojeće Saveze. 

Treba kazati da je nakon poplava u Maju  2014. godine, u Sanskom Mostu veliki broj Udruženja prestao sa radom odnosno prestale su aktivnosti većine Udruženja ili su bile svedene na minimum, dok su neka Udruženja davala namjerljiv doprinos lokalnoj zajednici i građanima,  da bi tek u zadnje dvije godine postala primjetna tendencija pokretanja Udruženja ili osnivanja novih. Općina Sanski Most odnosno nadležna Služba za opće poslove i društvene djelatnosti putem Službenika zaduženog za rad sa Udruženjima obavlja sve aktivnosti oko nevladinog sektora, te daje savjete, pomoć i podršku Udruženjima kako prilikom osnivanja, a ono i u samom radu shodno pozitivnim zakonskim propisima, odnosno organizira kontinuirane edukacije organizacijama civilnog društva iz oblasti rada i djelovanja NVO-a, kao i oblasti pisanja projekata po LOD ali i drugim aktualnim metodologijama, obaviještava aktivne i zainteresirane organizacije o objavljenim konkursima/pozivima na koja mogu aplicirati, kao i o svemu što je bitno za organizacije, a sve sa ciljem kako bi se Udruženja educirala i kako bi svoje aktivnosti podigle na viši nivo tj. kako bi mogli da se educiraju,  kako bi naučili način apliciranja i pisanja kvalitetnog projektnog prijedloga za  sredstva (shodno važećim metodologijama donatora i putem projektnih prijedloga), kako kod lokalne zajednice, a ono i  kod viših nivoa vlasti,  međunarodnih vladinih i nevladinih organizacija, i sl., a  koja su namijena NVO-ima te tako kroz provođenje projektnih aktivnosti iz raznih oblasti, ujedno poboljšavaju i položaj same lokalne zajednice tj. građana. Sredstva koja NVO- i dobiju od viših nivoa vlasti ili lokalne zajednice i drugih donatora  putem javnog poziva,  pravdaju  donatoru/ima od kojih su i dobili sredstva.

Pogrešna je percepcija i pretpostavke da mnogo Udruženja predstavlja problem, i da postoje sumnje i tendencije zloupotreba, što nije nemoguće ali se takve aktivnosti prijavljuju nadležnim organima, koji vrše kontrolu rada i djelovanja Udruženja,  jer većina Udruženja koristi sredstva od članarina i donacija članova i simpatizera Udruženja, koriste vlastite prostorije za rad i djelovanje, jer im je cilj i svrha djelovanja ograničena, a sve što ostvare prihoda kroz aktivnosti, moraju biti evidentirana i namijenjena za ostvarivanje statutarnih ciljeva (sva Udruženja), odnosno sve NVO podliježu i drugim pozitivnim propisima, kao i kontroli rada i djelovanja od strane viših nivoa vlasti. Lokalna zajednica može po zahtjevu dodijeliti (ukoliko ima na raspolaganju)  prostorije za rad onim  Udruženjima  čije su aktivnosti prepoznatljive i od interesa su za lokalnu zajednicu. 

Lokalna zajednica ne vrši osnivanje Udruženja niti obavlja kontrolu i nadzor nad njihovim radom, jer Udruženja se nameću lokalnoj zajednici i građanima svojim radom i djelovanjem, i čine se prepoznatljivim ili se ugase nakon određenog perioda, tako da Općina nije obavezna, a niti može dodijeliti svim Udruženjima prostorije za rad, jer to nije fizički u mogućnosti, ali nastoji se da Udruženja imaju na raspolaganju određene javne prostore gdje mogu održati svoje sastanke i druge društveno korisne aktivnosti. Sva Udruženja koja su registrirana shodno Zakonu, mogu da se prijave na Javni poziv za NVO/OCD i da putem kvalitetnog projektnog prijedloga dobiju određena sredstva za realizaciju svog projektnog prijedloga shodno projektnoj ideji i samoj kvaliteti projekta, koji mora biti u skladu sa Javnim pozivom i Smjernicama.

Udruženja kojima budu odobrena sredstva ista su dužni da opravdaju do perioda koji je definiran u Javnom pozivu i Smjernicama te u samom Ugovoru. Općina Sanski Most će i dalje da pomaže rad NVO-a  putem Javnog/ih poziva tj. kroz kvalitene projektne prijedloge, te će pružati svu neophodnu pomoć, savjete i podršku NVO sektoru kroz organiziranje raznih edukacija/seminara/radionica, a zainteresirane NVO mogu se kontinuirano obraćati i prijavljivati (zbog evidencije i planiranja)  nadležnoj Službi i službeniku  organa uprave, kako bi dobili  svu neophodnu  pomoć, savjete i podršku.

Spisak svih  NVO/OCD:

Link –  "Obrasci" - dokumentacija za osnivanje/izmjene i dopune:  http://vladausk.ba/v4/preuzimanje/3 .

KartaSana

Planovi Mjesnih zajednica

Plan MZ Čaplje

Plan MZ Donji Kamengrad

Plan MZ Hrustovo

Plan MZ Lijeva obala

Plan MZ Šehovci

Plan MZ Zdena

 

Matični uredi

MU Fajtovci
+387 (37) 698 403

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

MU Vrhpolje

+387 (37) 692 390

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

MU Kamengrad
+387 (37) 694 900

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

MU Majdan

+387 (37) 693 136

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Detalje nacionalnih spomenika na području općine Sanski Most možete pogledati na na KONS (Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika) web stranici.

 

dabarska pecina

Dabarske špilje, kulturni pejzaž

 

hrustovacka pecina

Hrustovačke špilje, kulturni pejzaž

 

memorijalni kompleks susnjar

Memorijalni kompleks Šušnjar, graditeljska cjelina

 

stari majdan rimski most

Most u Starom Majdanu, poznat kao Rimski most, historijski spomenik

 

kamengrad musalla

Musalla sa grebljem u Kamengradu, graditeljska cjelinaStari grad Kamengrad, historijsko područje

Zgrada II zasjedanja ZAVNOBIH­a, mjesto historijskog spomenika

Zgrada stare željezničke stanice, historijska građevina


OCD/NVO IZ OBLASTI SPORTA I SPORTSKIH AKTIVNOSTI (nogomet, košarka, rukomet, sportski savezi, borilački sportovi, extremni sportovi, konjički sportovi, body bilding, fitness klubovi i dr)

Red. Broj

NAZIV UDRUŽENJA

ADRESA

PREDSJEDNIK-CA / ZAMJENIK / PREDSJEDNIK-CA UO-a

NAPOMENE

1

Udruženje Omladinski košarkaški klub "SANA"

Ul. 10 Oktobar 1

Lasić Emir-predsjednik,

Ferizović Šejla-sekretar

2

Šahovski klub "DR. DIDO"

Ključka 20

Hasić Muharem – predsjednik,

Zukić Arnaudin - sekretar

Aktivni

3

Konjički klub "SANA" Sanski Most

Šejkovača bb

Hilmija Okčić – predsjednik,

Fikret Agić – potpredsj.

Muhić Fikret -sekretar

Aktivni

4

Udruženje Body bilding klub "FIKRET HODŽIĆ" Sanski Most

Gradska sportska dvorana S.Most

Batić Kemal- predsjednik,

Terzić Hasib – potpredsj.

Nadarević Emir-sekretar

Aktivni

5

Nogometni klub "RUDAR" Kamengrad

Kamengrad bb

Karajković Raif – predsjednik,

Velić Admir-potpredsj.

Krupić Ale-sekretar.

Aktivni

6

Udruženje građana – Sportsko rekreacioni centar "FITNESS KLUB"

Ključka 9

Tatar Sakib-predsjednik,

Šahurić Mirsad-sekretar

7

Nogometni klub "VHKT VRHPOLJE" Vrhpolje

Vrhpolje bb

Senad Kljajić – predsjednik Kluba,

Baltić Sajid – Sekretar,

Salešević Ismet – potpredsjednik.

8

Karate klub "HURIJE"

Muse Ć.Ć. bb

Džamastagić Satko-predsj.,

Begović Dino-potpredsj.

Aktivni

9

Udruženje Nogometni klub"PODGRMEČ" Sanski Most

Muse Ć.Ć.

Kaltak Mirso – predsjednik,

Seferović Mensur -potpredsj.,

Aktivni

10

Udruženje Rukometni klub "SANA 7" Sanski Most

Gradska sportska dvorana

Đumišić Sead – predsj.,

Talić Mersad-sekretar.

11

Udruženje Karate klub "SANA" Sanski Most

Naselje bare 32

Lulić Samir-predsj.,

Eminić Enes-potpredsj.

Aktivni

12

Udruženje sportski savez općine Sanski Most

Bulevar 7. Korpusa – Lamela D

Kuželj Velid-predsj.,

Vukalić Fazir-potpredsj.

Eminić Enes-sekretar Saveza

Aktivni

13

Savez za sport i rekreaciju invalida općine Sanski Most

Banjalučka

Ramić Amir-predsjednik UO,

Salešević Dževad-potpredsj.

Aktivni

14

Udruženje biciklistički klub "SANA 95" Sanski Most

Banjalučka 3A

Karabeg Nedžad-predsj. Upravnog odbora

Gvožđar Sabit-zamjenik predsj.

Aktivni

15

Nogometni klub "Radnički" Zdena

Halilovića sokak bb

Ćatić Samir-predsjednik udruženja,

Cerić Smail-sekretar

Aktivni

16

Udruženje građana Ronilački klub "VIR"

Prijedorska bb (Vatrogasni dom)

Alijagić Ismet-predsjednik

17

Udruženje Judo klub "Sana" Sanski Most

Muse Ć.Ć. 5

Vukalić Fazir-predsjednik,

Kolaković Muhamed-sekretar

Aktivni

18

Udruženje Nogometni klub "Sana" Sanski Most

Pobriježje bb

Hasić Ibrahim-predsjednik,

Hasić Zikrija-sekretar

19

Udruženje Omladinski nogometni klub "SLOBODA" Sanski Most

Hamzibegova ulica bb

Unkić Emir-predsj.

Kukavica Mirhad- sekretar

Aktivni

20

Udruženje Taekwan-do klub "GALAJA" Vrhpolje

Vrhpolje bb

Salešević Dževad-predsjednik

Midžan Latif-potpredsj.

Salešević Zuhdija-sekretar

Aktivni

21

Udruženje Nogometni klub "Bratstvo" Stari Majdan

Stari Majdan bb

Džamastagić Mesud-predsj.

Kantarević Suad-potpredsj.

22

Udruženje građana Moto klub "SANA"

Vahidbegova 23A

Mujakić Jasmin-predsjednik

Hadžić Melisa-zamjenik predsj.

Aktivni

23

Planinarsko -ekološko društvo "Kanjon" Sanski Most

Banjalučka br. 42

Šabić Amira-predsjednica

Aktivni

24

Klub borilački sportova "Sana 2004" Sanski Most

Hasana Kikića 57

Memić Esad – predsjednik

Mulalić Meisad-potpredsj.

25

Udruženje Košarkaški invalidski klub "SANA"

Gradska dvorana

Hujić Dževad-predsj.

Kurtović Fedad-sekretar

Aktivni

26

Ronilački klub "VIR-SANA" Sanski Most

Prijedorska 54

Šadić Amir – predsjednik UO.

Aktivni

27

Nogometni klub "Trnova"

Trnova 13

Ključanin Mirsad-Predsjednik,

Hridžić Mirsad-Sekretar

28

Općinski nogometni savez Sanski Most

Bulevar 7 Korpusa Lamela 2

Unkić Emir-predsjednik

Bečić Fuad-sekretar

29

Fitnes klub "FORMA"

Ključka bb

Dedić Midhad-predsjednik Udruženja,

Zukić Sabahudin-sekretar

30

Udruženje Stolnoteniski klub "Sanski Most"

Bulevar 7 Korpua- TIM II

Tabaković Emir-predsjednik,

Ićanović Ilhad-sekretar

31

Atletski klub "SANA" Sanski Most

Bulevar 7. Korpusa

Čekić Zlatan-predsjednik,

Jakupović Ekrem-sekretar

32

Ženski odbojkaški klub "SANA"

Banjalučka ulica bb (prostorije JU OŠ "Prva sanska škola")

Ivana Atlija-predsjednik,

Idriz Aganbegović-sekretar

33

Ženski rukometni klub "Sana" iz Sanskog Mosta

Gradska dvorana

Gvožđar Ildihana-predsjednik,

Rizvanović Evelin-sekretar

34

Auto moto klub "SANA" Sanski Most

Hamdije Kreševljakovića br. 1

Pađen Mirsad - predsjednik

35

Sportsko udruženje "Čaplje" Sanski Most

Čaplje bb-Omladinski dom

Bilajbegović Muhamed-predsjednik

Aktivni

36

Fudbalska škola "DIAMANT"

Priejdorska 56C

Kadirić Teufik – predsjednik,

Kadirić Jedina- sekretar.

37

AUTO MOTO KLUB 70

Ključka 33

Saleš Samir-predsjednik,

Behremović Jasmin-podpredsjednik

Aktivni

38

Pikado klub "Sana" Sanski Most

Pobriježje bb

Talić Meho-predsjednik,

Grgić Admir-sekretar

39

Udruženje Aeroklub "KRILO"

LOLIN SOKAK 94A

Hukanović Arman-predsjednik UO,

Jakupović Sanel -sekretar

40

Škola nogometnih golmana "Tri jedinice" Sanski Most"

Hasana Kikića 33

Alagić Denijal-predsjednik,

Salešević Emsud-sekretar

41

Moto klub "RIVER"

Vahidbegova 28

Hasanbegović Nihad-predsjednik,

Selman Samir-potpredsjednik

42

Sportsko planinarsko društvo "MULEŽ" Sanski Most

Prijedorska 44

Šadić Samir- predsjednik UO

Mešanović Senad-potpredsj.UO

Aktivni

43

Sportsko Udruženje "VRHPOLJE"

VRHPOLJE 136B

Mahić Huse-predsjednik

44

Udruženje KLUB EKSTREMNIH SPORTOVA "CONDOR"

Prvomajska 168

Seferović Edin-predsjednik

Aktivni

45

Udruženje Konjički klub "POTKOVICA"

SRC Hipodrom Šejkovača

Lokmić Raza-predsjednik,

Hodžić Ajdin-sekretar

Aktivni

46

Udruženje ženski košarkaški klub "SANA" iz Sanskog Mosta

10. Oktobar 1

Korlat Selvir-predsjednik,

Lasić Zinajda-potpredsj.,

Zulić Aldina -sekret. Udruženja.

47

Sportsko udruženje "HRUSTOVO"

Hrustovo bb

Keranović Mumin-predsjednik,

Mehmedović Ilijaz- zamjenik predsjednika

Aktivni

48

Fitnes klub za muškarce i žene "TEMPO"

POLJAK 36

Čavlović Ivana-predsjednik,

Kurbegović Alisa-sekretar

49

ZBOR RUKOMETNIH SUDIJA "SEDMERAC"

Bužimsko naselje bb

Burnić Elvedin-predsjednik,

Alibašić Elvir – sekretar.

50

Oldtimer klub 1912

Mahala 146

Bećirević Amel-predsjednik,

Bašić Damir-sekretar

Aktivni

51

Airsoft klub "RENDŽERI"

Lolin Sokaka 96e

Kriko Selmir-predsjednik,

Ćehić Amir-zamjenik.

52

Ženski nogometni klub "Rudar 2014" Kamengrad-Sanski Most

Stadion NK "Rudar" Kamengrad -S.Most

Karajković Raif-predsjednik

53

Udruženje Kajak -kanu-rafting klub "SANA"

Ključka bb

Kukavica Muharem, predsjednik

54

Škola fudbala "ZMAJ 17"

Naselje 17 VKB

Fifić Arnis-predsjednik

55

Sportski klub "U-T"

Prijedorska bb(Vatrogasni dom)

Hadžić Reuf-predsjednik UO,

Muhedinović Atif-zamjenik predsj.UO

56

UDRUŽENJE "NAVIJAČI PODGRMEČA"

Vahidbegova bb

Arapović Ferid-predsj. UO,

Sinanović Fadil, zamj.predsj.UO

57

"FMFit"

Husimovci bb

Almin Hopovac-predsjednik,

Kuželj Ferid-potpredsj.

58

Sportsko Udruženje "Fitnes klub Sana"

Ključka br. 9

Ismet Alihodžić – predsjednik,

Jusuf Ćano – zamjenik predsj.

Aktivni

59

Udruženje Ženski fudbalski /nogometni klub "Sana 2014" Sanski Most

Husimovci br. 48

Sarajlić Damir – predsjednik,

Seferović Mensur – potpredsj.

Aktivni

60

Udruženje "Fitnes klub 10"

Vahidbegova bb

Omić Eleonora – predsjednica.

61

Fitnes klub "Balance"

Hamzigegova br. 6

Hotić Berina – predsjednica.

OCD/NVO IZ OBLASTI LOVA I RIBOLOVA

Red. Broj

NAZIV UDRUŽENJA

ADRESA

PREDSJEDNIK-CA / ZAMJENIK / PREDSJEDNIK-CA UO-a

NAPOMENE

1

Udruženje društvo sportskih ribolovaca "Sana" Sanski Most

Trg Ljiljana 1

Fehim Hadžiahmetović – predsjednik UO.

2

Udruženje lovačko društvo "Sana" iz Sanskog Mosta

Prijedorska 4

Kljaić Senad-predsjednik,

Kurbegović Enes-potpredsj.

Aktivni

3

Udruženje lovačko društvo "Korčanica" Lušci Palanka

Praštali bb – L.Palanka

Praštalo Milan-predsjednik

4

"Sportsko društvo Mušićarski klub – Flyfishing Club Patak"

Prijedorska 73

Bišćević Tarik-predsjednik,

Alagić Merim-sekretar

Napomena: Spisak OCD/NVO iz navedenih oblasti redovno će se ažurirati, a sva ona Udruženja koja su navedena ili nisu navedena mogu se naknadno brisati/dodati nakon utvrđivanja da li su ista aktivna/neaktivna u svom radu odnosno nakon prikupljanja neophodnih generalija o samom Udruženju i aktivnostima. Status "aktivni" naveden je za one OCD/NVO za koje se pouzdano zna da su aktivni, jer komuniciraju sa organom uprave, što se u svakom trenutku može promijeniti, dok tamo gdje nije navedeno ništa - ne utiče na rad i aktivnosti OCD/NVO ukoliko su zaista aktivni, ali ne traže nikakve savjete, pomoć i podršku organa uprave, ili se ponovno aktiviraju, te bi bilo dobro da se jave radi promjene navoda o aktivnosti/neaktivnosti, i druge pomoći shodno pozitivnim propisima.

Ukoliko dođe do promjene osoba ovlaštenih za zastupanje i predstavljanje Udruženja, neophodno je da iste prijave odnosno OCD/NVO koje su izvršile određene promjene Statuta ili osoba ovlaštenih za zastupanje i predstavljanje Udruženja, moraju iste da prijave nadležnom Ministarstvu na određenim obrascima, a sve savjete, pomoć i podršku oko navedenog mogu dobiti i u općini Sanski Most. Takođe, sva Udruženja mogu dostavljati neophodne generalije o udruženju i svojim aktivnostima kako bi se podaci mogli ažurirati, a shodno tome ista mogu dobiti stručnu pomoć, savjete i podršku u svojim aktivnostima koja su u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

Naime, neophodno je i da OCD/NVO odnosno Savez/i navedenih Udruženja ukoliko postoji/e, dostavljaju općini Sanski Most redovne ažurirane podatke (kont.telefoni, e-mail, i sl), kako bi mogli svim Udruženjima prosljeđivati nove informacije i obavijesti, odnosno pružiti pomoć, savjete i podršku. Sva navedena OCD/NVO su iz evidencije Ministarstva pravosuđa i uprave USK-a, dok je veliki broj Udruženja prestalo sa radom ali se isti vode u evidencijama nadležnog Ministarstva, dok organ uprave (kako iz ove oblasti a tako i iz drugih oblasti) objavljuje samo spisak svih Udruženja sa područja općine Sanski Most koji se nalaze na evidencije Ministarstva do 05.03.2019. godine, a naredno ažuriranje će biti do kraja 2019. godine.

Sve neophodne informacije odnosno pružanje savjeta, pomoći i podrške u radu nevladinom sektoru može se dobiti putem telefona: 037/685-408 , lokal 331; ili putem e-maila: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli., te lično u prostorije Općine, kod nadležnog službenika, kancelarija br. 26.

Vrati se na vrh stranice