Obavještavamo građane da se nastavlja sa javnim uvidom u Nacrt Izmjena i dopuna RP "Lijeva Obala 1” Sanski Most (lokacija prekoputa Srednjoškolskog centra i lokacija pored objekta u izgradnji "SEED" d.o.o.)., koji će trajati u periodu od 03.04.2020.god. do 16.04.2020.god., od 11.00 h do 13.00 h i izložen je u holu zgrade gradske biblioteke (Ul. Stanična br.1).Zainteresovani građani prilikom uvida u Nacrt, moraju da ispoštuju epidemiološke zaštitne mjere (maska, pamučna traka, šal i slično) i socijalnu distancu najmanje 1,5 m, kao i sve ostale mjere koje su donijeli krizni štabovi na nivou BIH, Federacije BIH, USK-a i općine Sanski Most u cilju spječavanja širenja virusa COVID-19.

Tokom Javnog uvida, svaki radni dan, u period od 8.00 h 13.00 h, zainteresovani građani mogu dobiti sve informacije o Nacrtu plana, na broj telefona 037/ 685-408, lokal 305. Primjedbe, prijedlozi ili sugestije na Nacrt se mogu dostaviti lično (šalter sala, šalter br. 9, zgrada Općine Sanski Most) ili putem pošte (na adresu: Općina Sanski Most, Općinska služba za prostorno uređenje, građenje i stambene poslove, Ul. Banjalučka br. 3, 79260 Sanski Most, sa naznakom “Primjedbe na Nacrt Izmjena i dopuna Regulacionog plana “Lijeva Obala 1” Sanski Most”).

O datumu održavanja Javne rasprave o Nacrtu plana, građani će biti blagovremeno obavješteni.