Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) pokrenuo je inicijativu kojom se ukazuje na očuvanje okoliša i potrebu angažmana šire društvene zajednice na ublažavanje uticaja klimatskih promjena - Inicijative za zeleniju i održiviju budućnost (Go Green Pledge).
GoGreen banner lat 350x200
S tim u vezi, 12.10.2020. godine Sanski Most zajedno sa još 15 partnerskih jedinica lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini organizira sadnju 625 sadnica (10.000 ukupno na području Bosne i Hercegovine) na širem gradskom području u cilju smanjenja buke, spriječavanja plavljenja rijeka, erozije tla i sl., a u sklopu obilježavanja Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa. Inicijativu realizira i sufinansira UNDP u saradnji sa partnerskim jedinicama lokalne samouprave.