Povodom praznika dana Nezavisnosti BiH, služba za inspekcijske poslove obaviještava sve trgovinske djelatnosti, djelatnosti obrta i srodnih djelatnosti, poslovne subjekte zabavnih igara i igara na sreću na području općine Sanski Most da je u dane Državnih praznika zabranjen rad.

Želimo napomenuti da je Općinsko vijeće donijelo Odluku o utvrđivanju radnog vremena u ugostiteljskoj i turističkoj djelatnosti, djelatnosti obrta i srodnih djelatnosti, trgovinskoj djelatnosti, zabavnih igara i igara na sreću na području općine Sanski Most, kojom definiše rad u dane praznika kao nadzor za provođenjem odluke koju vrši tržišna, ugostiteljsko-turistička inspekcija i organ javne bezbjednosti.

Pomoćnik načelnika
Elvis Pašić, dipl.ing.polj.