U okviru nastavka realizacije projekta pod nazivom „Program sekundarne prevencije fokusiran na identifikaciju i zaštitu djece od faktora rizika“ u Osnovnoj školi „5. oktobar“ Sanskom Mostu danas je održan sastanak predstavnika Centra za socijalni rad, općinskih eksperata za Program sekundarne prevencije (pedagoga i psihologa iz osnovnih škola), te predstavnika Policijske stanice Sanski Most, a s ciljem uspostavljanja općinskog referalnog mehanizma.

Riječ je o mehanizmu koji ima za cilj da podrži implementaciju „Individualnog plana brige“ (IPB), u sklopu Programa sekundarne prevencije. IPB je osmišljen da dijete u srednjem ili visokom riziku od neprihvatljivih oblika ponašanja ili riziku da postane žrtva nasilja nad ili među djecom.

Predavači i voditelji aktivnosti na uspostavi općinskih referalnih mehanizama bile su doc. dr Šejla Bjelopoljak, s Pedagoškog fakulteta u Bihaću i prof. dr Ivana Zečević, ekspert razvojne psihologije, Univerziteta Banja Luka, koje su upoznale prisutne da implementacija „Individualnog plana brige“ zahtijeva usku saradnju stručne službe osnovne škole sa stručnjacima iz centra za socijalni rad ili centra za mentalno zdravlje, pa se iz tog razloga nametnula potreba uspostavljanja općinskog referalnog mehanizma.