Obavijest
 
Obaviještavaju se studenti, kojima je odobrena stipendija općine Sanski Most za akademsku 2021/2022 godinu,odnosno nalaze se na “Listi kandidata koji ispunjavaju uvjete konkursa da će potpisivanje ugovora biti održano 24.06.2022. godine (petak), sa početkom u 11:00 sati, u sali Općinskog vijeća (bivšazgradaŠIP-a).
 
Stipendisti na potpisivanje ugovora obavezni su donijeti:
- identifikacioni dokument i
- original i/ili kopiju žiro računa iz banke na ime studenta kojem je odobrena
stipendija.
 
Ukoliko iz opravdanih razloga student kojem je odobrena stipendija ne bude u mogućnosti pristupiti potpisivanju Ugovora o stipendiranju, isti će opunomoćiti osobu (jedan od roditelja i sl.) koji će u njegovo ime potpisati Ugovor, a opunomoćena osoba je dužna sa sobom donijeti ovjerenu Punomoć (koja ostaje kod Organa uprave) i svoj važeći identifikacioni dokument, te original i/ili kopiju žiro računa iz banke na ime studenta kojem je odobrena stipendija.
Student/i koji iz opravdanih razloga ne dođu na potpisivanje Ugovora ili ne opunomoće osobu/e da tu radnju obavi/e u njihovo ime, imaju mogućnost da isti potpišu u razumnom roku u prostorijama općine Sanski Most, kancelarija br.20.