Odluka o visini naknade za rad biračkih odbora u BiH za provođenje Općih izbora 2022. godine. 

Preuzmite ovdje!