Općina Sanski Most u saradnji sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP) u sklopu projekta Jačanje uloge Mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini raspisuje Direktni poziv za sufinansiranje projekta u jednoj partnerskoj Mjesnoj zajednici

Cilj ovog Direktnog poziva je podrška realizaciji jednog prijedloga projekta u jednoj od 5 partnerskih mjesnih zajednica i to:

1.MZ Grad desna obala

 1. MZ Tomina
 2. MZ Kijevo
 3. MZ Vrholje
 4. MZ Fajtovci

Projekti s kojima se može aplicirati su isključivo prioritetni projekti identifikovani putem organizovanih Foruma građanki i građana u partnerskoj MZ, odnosno MZ koja sudjeluje u implementaciji MZ projekta koji implementira UNDP.

Vrste projekata koji se mogu finansirati kroz ovaj poziv obuhvataju:

 • •             Mladi, sport i rekreacija: rekonstrukcija ili izgradnja sportskih terena (nogomet, odbojka, košarka, itd.); izgradnja, obnova i opremanje dječjih igrališta; rekonstrukcija i opremanje centara za mlade; rehabilitacija i opremanje centara za kulturu; rekonstrukcija i opremanje javnih dvorana i rehabilitacija javnih rekreacijskih prostorija i sl.;
 • Rodna ravnopravnost: Projekti koji adresiraju pitanja „ekonomije brige“[1] na način da unapređuju postojeće ili uvode nove socijalne usluge u saradnji sa centrima za socijalni rad i/ili nevladinim organizacijama,  unapređenje infrastrukture udruženja žena i ženskih grupa i sl.;
 • •             Upravljanje vodama: vodovodna infrastruktura i infrastruktura za tretman otpadnih voda;
 • •             Putevi: rekonstrukcija/izgradnja trotoara i putne komunikacije za pješake, rekonstrukcija puteva (samo u slučaju kada se odnosi na bitne dionice mjesne zajednice koje koristi veći broj korisnika);
 • •             Javna rasvjeta: rekonstrukcija/izgradnja javne rasvjete;
 • •             Renoviranje javnih i obrazovnih ustanova: Rekonstrukcija i opremanje škola i obdaništa, uključujući obezbjeđivanje pristupa djeci s teškoćama u razvoju, te energetsku učinkovitost u školskoj infrastrukturi; izgradnja/rekonstrukcija prostorija mjesnih zajednica i mjesnih domova, itd.;

Da bi se projektni prijedlog jedne MZ uzeo u razmatranje za finansiranje, isti mora biti u skladu  sa dolje opisanim finansijskim parametrima, kako slijedi:

 1. Ukupna vrijednost projekta je 43.200,00 BAM (bez PDV-a), od čega finansijski doprinos MZ projekta ne prelazi 27.000,00 BAM (bez PDV-a), dok je minimalni iznos finansijskog doprinosa JLS 16.200,00 BAM (bez PDV-a);
 2. Minimalna ukupna vrijednost projekta je 40.000,00 BAM (bez PDV-a);
 3. U ukupnom sufinasiranju projekta učešće mogu uzeti i partneri na projektu (npr. organizacije civilnog društva/nevladine organizacije, pojedinci i javne institucije) pri čemu je JLS odgovorna za implementaciju i pravdanje sredstava svih izvora sufinansiranja.

Rok za prijavu na poziv je do 29.05.2023., do 15:00 sati, a Smjernice za prijavu uz svu popratnu dokumentaciju možete preuzeti u prilogu ovog Poziva.

Kriteriji za realizaciju jednog prioritetnog prijedloga

Prilog 1 - Obrazac projektnog prijedloga

Prilog 2 - Pregled budžeta - Proračun

Prilog 3 - Matrica logičkog okvira

Prilog 4 - Plan aktivnosti

Prilog 5 - Pismo obaveze o obaveznom sufinansiranju od strane JLS

Prilog 6 - Pismo obaveze za dodatno sufinansiranje

 

 


[1] Žene zbog tradicionalnih društvenih normi u BiH u najvećem broju slučajeva nose glavni teret rada u kući, brige o djeci, starijim i bolesim članovima porodice. Zbog toga kvalitetne, dostupne i finansijski pristupačne socijalne usluge poput obdaništa, dnevnih centara za osobe sa invaliditetom, centara za zdravo starenje itd. pozitivno utječu na položaj žena u društvu. Istraživanja potvrđuju da se zbog nedostupnih javnih usluga tokom COVID-19 pandemije povećala potreba za ekonomijom brige i samim tim i opterećenje na žene, zato što je bilo potrebno spremati više obroka, snabdijevati starije, brinuti o školskim obavezama djece koja školu pohađaju od kuće ili brinuti o djeci koja ne mogu da idu u obdanište.