U skladu sa informacijama sa sastanka vezanog za učešće Općine Sanski Most u projektu Unapređenje društvene kohezije kroz saradnju u oblasti pružanja lokalnih usluga u Bosni i Hercegovini” produžen je rok za prijave na Javni poziv za poziciju UN Volontera u našoj lokalnoj zajednici.

Svi zainteresovani volonteri mogu se javiti na ovaj Javni poziv, informacije vezane za trajanje Javnog poziva i do kada se možete javiti, pronađite klikom na poveznicu: https://app.unv.org/opportunities/1724026994639104

Tekst Javnog poziva možete preuzeti na ovom linku: https://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?cur_job_id=112425