U prilogu možete preuzeti:

Izmjena i dopuna Dokumenta okvirnog budžeta (DOB) Općine Sanski Most za period 2024. - 2026.godine

Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Dokumenta okvirnog budžeta Općine Sanski Most za period 2024. - 2026. godine