U naselju Bursaći, MZ Desna obala, završeni su radovi na asfaltiranju lokalnog puta u dužini od 265 metara.

Implementator projekta je JU "Općinski fond za komunalne djelatnosti i infrastrukturu", a izvođač radova je firma "Prijedorputevi" a.d. Prijedor

Sredstva u iznosu od 20.000,00 KM su obezbjeđena sa kantonalnog nivoa, dok je preostali dio sredstava obezbjeđen iz Budžeta Općine Sanski Most.
Ukupna investicija iznosi 36.000,00 KM.

BURSAIBURSAI 2BURSAI 4BURSAI 5