Obavještavaju se korisnici koji su ispunili uslove po Javnom pozivu za poticaj unapređenja ratarske i stočarske proizvodnje u finansiranju nabavke nove poljoprivredne mehanizacije, opreme i krupne stoke (visokosteone junice i muzne krave) da je Služba za razvoj, poduzetništvo i resurse za sutra, 03.11.2023.g. u 10:30 sati u Plavoj sali (Općina Sanski Most, Trg ljiljana br.1) zakazala potpisivanje ugovora sa korisnicima koji su ostvarili pravo i ispunili uslove po ovom Javnom pozivu. Tako je ukupno za 11 korisnika izvršena nabavka i isporuka poljoprivrednih priključaka i novih muznih grla, u ukupnom iznosu od oko 26.000,00 KM.

Pravo na učešće u ovom Javnom pozivu su imala fizička i pravna lica koji su upisani u Registar poljoprivrednog gazdinstva (RPG) i Registar klijenata (RK), sa prebivalištem na području općine Sanski Most i koji posjeduju adekvatan štalski objekat na području općine Sanski Most za nabavku krupne stoke (visokosteone junice i muzne krave).

Pravo po ovom Javnom pozivu mogli su ostvariti korisnici koji su izvršili kupovinu nove poljoprivredne mehanizacije, opreme ili grla krupne stoke (visokosteone junice i muzne krave) u periodu od 01.09.2022. do 15.09.2023. godine, što dokazuju računom o kupovini (faktura sa fiskalnim računom), kao i pratećom dokumentacijom. Javni poziv obuhvatao je sufinansiranje troškova nabavke nove poljoprivredne mehanizacije, opreme ili grla krupne stoke (visokosteone junice i muzne krave) u iznosu do 30% od ukupne vrijednosti. Krajnjim korisnicima isplaćuje se podsticaj proporcionalno iznosu uloženom u nabavke nove poljoprivredne mehanizacije, opreme i krupne stoke do iznosa od 10.000,00 KM po korisniku. U slučaju da je priloženo više računa o kupovini mehanizacije, opreme i krupne stoke nego što je raspoloživih ukupnih sredstava, vršit će se proporcionalno smanjenje sufinansiranja za sve korisnike.

Služba za razvoj, poduzetništvo i resurse općine Sanski Most je nosilac aktivnosti vezanih za realizaciju ovog Javnog poziva.

 

 polj4