Obavještavamo građane da se Prednacrt Prostornog plana općine Sanski Most, za vremenski period od 20 godina, stavlja na Javni uvid od dana 29.03.2022.god. do 29.04.2022.god. i izložen je u holu zgrade gradske biblioteke (Ul. Stanična br.1). Tokom Javnog uvida, svaki radni dan, u kancelariji br. 13 (zgrada Općine Sanski Most), građani mogu dobiti stručno tumačenje Prednacrta. Pozivaju se građani da daju svoje prijedloge, sugestije, primjedbe na Prednacrt lično (šalter sala, šalter br. 9, zgrada Općine Sanski Most), putem pošte (na adresu: Općina Sanski Most, Općinska služba za urbanizam, prostorno uređenje, građenje i poslovno-stambene poslove, Ul. Banjalučka br. 3, 79260 Sanski Most, sa naznakom “Primjedbe na Prednacrt Prostornog plana općine Sanski Most, za vremenski period od 20 godina") ili da upišu svoje Primjedbe u Svesku primjedbi koja se nalazi na mjestu Javnog uvida.

            O datumu održavanja Javne rasprave o Nacrtu plana, građani će biti blagovremeno obavješteni. Sve informacije u vezi Prednacrt Prostornog plana općine Sanski Most, mogu se dobiti u općinskoj službi za urbanizam, prostorno uređenje, građenje i poslovno-stambene poslove (kancelarija br. 13, zgrada Općine Sanski Most, Ul. Banjalučka br. 3) kao i na broj telefona 037/ 685-408, lokal 305.

           

Pozivaju se građani da učestvuju u okruglom stolu, koji će biti održani u sledećim terminima po mjesnim zajednicama:

           

            11.04.2022.god. (ponedjeljak)

            - MZ Stari Majdan u 11.00h - Matični ured u Starom Majdanu.

            - MZ Šehovci i MZ Trnova u 13.30h – Društveni dom u Šehovcima.

           

            12.04.2022.god. (utorak)

            - MZ Tomina i MZ Kijevo u 10.00h – Društveni dom u Tomini.

            - MZ Vrhpolje i MZ Hrustovo u 12.00h – Društveni dom u Vrhpolju.

           

            13.04.2022.god. (srijeda)

            - MZ Donji Kamengrad, MZ Husimovci, MZ Demiševci i MZ Skucani Vakuf u 11.00h - Matični ured u Donjem Kamengradu.

            - MZ Gornji Kamengrad i MZ Fajtovci u 13.30h – prostorije mjesne zajednice Fajtovci.

 

            14.04.2022.god. (četvrtak)

            - MZ Grad - Lijeva Obala, MZ Grad - Desna Obala, MZ Zdena, MZ Pobriježje i MZ Čaplje u 13.30h - velika sala u zgradi ŠIP-a.

 

            15.04.2022.god. (petak)

            - MZ Lušci Palanka u 10.30h – prostorije mjesne zajednice u Lušci Palanci.