Javni poziv  za NVO-OCD 2022 možete preuzeti ovdje!

Smjernice za Javni poziv NVO-OCD 2022. možete preuzeti ovdje!

Dokumentaciju preuzmite na sljedećim linkovima:

1. Projektni prijedlog Aneks 1

2. Pregled budžeta i plan potrošnje Aneks 2

3. Logički okvir logička matrica Aneks 3

4. Plan aktivnosti i promocije Aneks 4

5. Administrativni podaci o podnosiocu projekta Aneks 5

6. Finansijski indetifikacioni formular Aneks 6

7. Izjava o podobnosti Aneks 7

8. Lista za provjeru Aneks 8