Zaključak o usvajanju Dokumenta okvirnog budžeta za period 2023.-2025.