Na osnovu člana 82. stav (2) Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji BIH („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 75/21) Općina Sanski Mostobavještava obrtnike i lica koja obavljaju srodne djelatnosti

da je na snagu stupio novi Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji BIH („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 75/21).

Članom 82. stav (1) Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji BIH propisano je da su obrtnici i lica koja obavljaju srodne djelatnosti, a kojima je obavljanje djelatnosti odobreno prema ranijim propisima, dužni uskladit svoje poslovanje sa odredbama ovog zakona u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona tj. do 01.10.2022. godine.

S tim u vezi, obrtnici i lica koja obavljaju srodne djelatnosti potrebno je da Službi za razvoj, poduzetništvo i resurse podnesu zahtjev za usklađivanje poslovanja obrta i srodnih djelatnosti.

Zahtjev za usklađivanje poslovanja obrta i srodnih djelatnosti može se preuzeti u šalter sali Općine Sanski Most, šalter broj 8, Trg Ljiljana 1, 79260 Sanski Most svakim radnim danom u vremenu od 07:00-15:30 sati.

Uz zahtjev je potrebno priložiti: Rješenje kojim je odobreno obavljanje obrta ili srodne djelatnosti, uvjerenje o statističkom razvrstavanju obrta prema djelatnostima, CIPS prijavu i dokaz o uplati administrativne takse na ime izmjene.

Ako fizičko lice želi obavljati obrt u vanjskotrgovinskom poslovanju, to je dužno navesti u gore navedenom zahtjevu.

Licima koja ne usklade poslovanje sa odredbama novog Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji BIH, prestati će pravo na obavljanje djelatnosti po sili zakona primjenom člana 37. stav (1) tačka j) Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji BIH.