Obavještavaju se građani i političke partije da je izvršena dodjela biračkih odbora za Opće izbore 2022. godine.

Dokumente i izvještaje možete preuzeti ovdje.

 

BIRAČKA MJESTA, LOKACIJE, NAZIVI I ADRESE 25.05.2022. god.

Dodjela pozicija 032A Sanski Most - Opåi izbori 2022

Učešće političkih subjekata u dodjeli mjesta u BO

Izvjeτtaj - dodjela pozicija 2022

K01 Lista politickih subjekata

Pravilnik o utvrdivanju kvalifikacija BO-bos

SG-1 Obrazac