Odluku o usvajanju Okvirnog budžeta Općine Sanski Most i Okvirni budžet možete preuzeti na narerdnom linku.