Javni oglas za izbor i imenovanje objavljen u dnevnim novinama Oslobođenje dana 15.06.2023. godine, Službenim novinama Federacije BiH
broj: 45/23 od 16.06.2023.godine i na oglasnoj ploči Stručne službe za poslove Općinskog vijeća.

Isti možete preuzeti ovdje!