Uputstvo za podsticaje u poljoprivredi 2023

Obavještavaju se svi poljoprivredni proizvođači sa područja općine Sanski Most da je na osnovu Odluke o usvajanju Programa  utroška sredstava «Podrška poljoprivredi po projektima i programu» utvrđenih Budžetom općine Sanski Most za 2023. godinu,("Službeni glasnik općine Sanski Most", broj: 4/23), objavljeno Upustvo za ostvarivanje novčanih podrški poljoprivredi po Projektima- programu, utvrđen Budžetom općine Sanski Most za 2023.godine, koje reguliše vrste podsticaja, visina podrške, rokove podnošenja zahtjeva, kao i neophodnu dokumentaciju uz zahtjev za ostvarenje podsticaja:

 1. Unaprijeđenje ratarske i stočarske proizvodnje - uz sufinansiranje nabavke nove poljoprivredne mehanizacije, opreme, priključaka 
 2. Sufinansiranje izrade mliječnog kartona za muzna grla i junice
 3. Sufinansiranje vještačkog osjemenjavanja za muzna grla i junice
 4. Podsticaj razvoja ovčarstva (matičenje jagnjadi)
 5. Unapređenje agrotehnike u poluintezivnoj i intezivnoj voćarskoj proizvodnji
 6. Proizvodnja povrća u zatvorenom i na otvorenom prostoru
 7. Projekat "Unapređenje pčelarstva na području općine Sanski Most"
 8. Projekti- po Memorandumu o razumjevanju PCU i Općine, broj:02-04-3153/21 od
 9. Podrška novoregistrovanim srodnom djelatnostima, poljoprivredna djelatnost u vidu osnovnog zanimanja
 10. Podrška mladim poljoprivrednicima
 11. Podrška radu kancelarije „SLUP“-a općine Sanski Most
 12. Sufinansiranje Programa izvještajno programske službe
 13. Rezervna sredstva

Ovim putem obavještavamo naše poljoprivredne proizvođače da će se Uputstvo za ostvarivanje ovih podrški moći naći na web stranici Općine Sanski Most (www.sanskimost.gov.ba,) oglasnoj ploči općine Sanski Most. Također, za sve informacije i druge nejasnoće u vezi Uputstva možete se obratiti u kancelariju br.3, Općine Sanski Most (zgrada broj: 2).

Uputstvo kao i Obavijest možete pročitati na sljedećim vezama:

UPUTSTVO ZA OSTVARIVANJE NOVČANIH PODRŠKI U POLJOPRIVREDI PO PROJEKTIMA- PROGRAMU UTVRĐEN BUDŽETOM OPĆINE SANSKI MOST ZA 2023. GODINE

OBAVIJEST