Općinski načelnik Faris Hasanbegović uputio je na Kolegij Općinskog vijeća Odluku o dodjeli nagrada za učenike generacije osnovnih i srednjih škola na području općine Sanski Most, koja je uvrštena na Dnevni red sjednice Općinskog vijeća koja će se održati 27.07.2023. godine.

Ovim putem Načelnik Hasanbegović čestita najboljim učenicima na postignutim rezultatima, te da nastave nizati dobre rezultate i u budućnosti.
Čestitku na postignutim uspjesima Načelnik Faris Hasanbegović upućuje i nastavnicima najboljih učenika, kao i roditeljima za postignuti trud i zalaganje.
 
U nastavku objavljujemo imena učenika generacije osnovnih i srednjih škola na području općine Sanski Most, a koji će u narednom periodu, nakon usvajanja istoimene Odluke biti nagrađeni.
 
 
 

SPISAK UČENIKA GENERACIJE 2022/2023

Srednje škole:

 • JU “Gimnazija” Sanski Most – Burnić (Nurhudin) Adna.

 • JU “Mješovita srednja škola” Sanski Most: Meryem (Jasmin) Krupić - (IV stepen stručne spreme), i

  Ajla (Ale) Aganović - (III stepen stručne spreme).

 • JU Srednja poljoprivredna škola “Sanus futurum” Sanski Most - Ajdina (Denis) Hrustanović - (IV stepen stručne spreme).

Osnovne škole:

 • JU OŠ “Prva sanska škola” Sanski Most – Ali (Vahidin) Omanović,

 • JU OŠ “Hasan Kikić” Sanski Most - Muhamed (Mirza) Žerić,

 • JU OŠ “Mahala” Sanski Most – Ajla (Halid) Vukalić,

 • JU OŠ “5. Oktobar” Sanski Most – Harun (Samir) Topić,

 • JU OŠ “Skender Kulenović” Sanski Most – Nejla (Mejaz) Burnić,

 • JU OŠ “Vrhpolje” Sanski Most - Hanan (Suad) Avdić,

 • JU OŠ “Fajtovci” Sanski Most – Amar (Fehim) Crnkić.