Nakon pokretanja postupka javne nabavke Izgradnja parka "Generala Mehmeda Alagića" obavještavaju se sva preduzeća iz građevinskog sektora da je rok za dostavljanje ponuda na portalu Javnih nabavki 26.07.2023.g., do 13:00h.
Važno je napomenuti da je obaveza za sva prijavljena preduzeća da svaka zasebno preuzme tendersku dokumentaciju na Portalu javnih nabavki.

Sredstva za provedbu Javne nabavke planirana su Planom Javnih nabavki Općine za 2023. godinu, a procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 170.964,30 KM.

U prilogu možete preuzeti Obavještenje o nabavci sa svim pojedinostima. OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

PARK GENERALA MEHMEDA ALAGICA