Na osnovu člana 38. Statuta općine Sanski Most (,,Službeni glasnik općine Sanski Most, broj:4/08,5/08,5/09,2110,9111) i člana 15. i16. Pravilnika o procedurama, uslovima, kriterijima i prioritetima za dodjelu jednokratne novčane pomoći građanima i privrednim subjektima za hitne intervencije i saniranje nastalih Šteta od djelovanja prirodnih i drugih nesreća, Općinski načelnik na prijedlog Komisije za dodjelu jednokratne novčane pomoći građanima, udruženjima i privrednim subjektima za hitne intervencije i saniranje nastalih šteta od djelovanja prirodnih i drugih nesreća tokom mjeseca decembra 2022.godine donosi: ODLUKU O DODJELI SREDSTAVA APL!KANTIMA KOJI ISPUNJAVAJU USLOVE IZ JAVNOG POZIVA ZA DODJELU JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI.

Na Odluku Općinskog načelnika podnosilac zahtjeva ima pravo Žalbe Komisiji za Žalbe na akte Općinskog načelnika u roku od 8 (osam) dana od dana objave Odluke.

Uslove za dodjelu jednokratne novčane pomoći za otklanjanje posljedica na stambenim objektima nastalih djelovanjem prirodne nesreće poplava na području općine Sanski Most tokom mjeseca decembra 2022.godine koje ispunjavaju sljedeća lica možete vidjeti klikom na poveznicu: Odluka o dodjeli sredstava aplikantima koji ispunjavaju uslove iz Javnog poziva za dodjelu jednokratne novčane pomoći ili na Oglasnoj tabli Općine Sanski Most.