Prije dvije godine u džematu Fajtovci je zaživjela ideja da se u haremu džamije "General Mehmed Alagić" izgradi spomen soba koja će nas svakodnevno podsjećati na našeg  komandanta Alagića.

Obzirom da kompleks džamije raspolaže s adekvatnim prostorom koji može zadovoljiti potrebama muzejske postavke, te da je za navedene radove  obezbjeđena potrebna tehnička dokumentacija (glavni projekat, odobrenje za građenje, te odabir izvođača)  nakon potpisanog ugovora jučer se pristupilo i uvođenju izvođača u radove.

general

Projekat će se realizirati u nekoliko faza, a u realizaciji ovog projekta nemjerljiv doprinos su dali mještani generalovih rodnih Fajtovaca.

Prva faza projekta obuhvata izgradnju ulaza sa rampom za invalide (liftom) i izgradnju popratnih sadržaja (mokri čvor), a druga faza podrazumijeva opremanje prostorija s potrebnim inventarom: ozvučenje, osvjetljenje, ventilacija.

general 1
Treća faza obuhvata unutrašnje uređenje kompletne postavke sa jasno definisanim prostorom gdje će biti izložena i javnosti dostupna ozbiljna kolekcija ličnih stvari, ratnih suvenira i eksponata generala Mehmeda Alagića.Spomen soba će se nalaziti u suterenu ukupne površine cca. 200 m2, koja će biti uređena kao muzej sa salom za projekciju filmova koji će pružiti edukativan i zanimljiv sadržaj svim posjetiocima.
general 2
Realizacija ovog projekta ima potpunu podršku porodice generala Mehmeda Alagića, boračkih udruženja, Općinskog načelnika i viših nivoa vlasti, dok je nosilac projekta Medžlis IZ Sanski Most.

Fond memorijala KS će biti zadužen za postavku u muzeju, kao i za svu stručnu pomoć pri realizaciji projekta.

general 3general 4