Na osnovu člana 8. i 9. Odluke o uslovima i načinu davanja u zakup poslovnih zgrada i poslovnih prostorija na području općine Sanski Most ( “Sl.glasnik Općine Sanski Most“ br.:4/12, 1/14, 8/14 i 2/18) i člana 38. Statuta Općine Sanski Most ( “Sl.glasnik općine Sanski Most “ br.4/08, 5/08, 5/09, 2/10 i 9/11) Općinski načelnik r a s p i s u j e

J A V N I POZIV

o davanju u zakup poslovnog prostora

prikupljanjem pismenih ponuda

I

Oglašava se davanje u zakup slijedećeg poslovnog prostora :

Poslovni prostor veličine 4,11 m2, koji se nalazi u prijemnoj kancelariji zgrade Općine Sanski Most, Trg ljiljana 1, u prizemlju objekta izgrađenog na k.č.618, ZKI.423, K.O.Sanski Most I,vlasništvo Općina Sanski Most u dijelu 1/1.

Poslovni prostor se izdaje isključivo u svrhu vršenja usluga platnog prometa i novčanih transakcija, a shodno članu 18. Zakona o trezoru u Federaciji Bosne i Hercegovine ( "Službene novine F BiH" broj: 26/16,3/20 i 60/23). Tekst Javnog poziva možete pročitati u nastavku: JAVNI POZIV