opcinske sluzbe banner

Investicije

Putna infrastruktura

Općina Sanski Most ima povoljan geoprometni položaj. Nalazi se na putu koji povezuje Banja Luku i Prijedor sa Ključem i Drvarom, a nadalje je dobro povezan sa cjelokupnim USK, koji se nalazi na pravcu osnovnih koridora Zpadna Evropa- Mediteran - Bliski Istok. Magistralnim putem (257km) Sanski Most je povezan sa Sarajevom i ostalim dijelovima BiH. Ovakav položaj predstavlja dobru osnovu za razvoj svih vidova saobraćajne infrastrukture.

Stanje magistralnih i regionalnih puteva je jako dobro, a lokalnih zadovoljavajuće. Sva naselja u općini su povezana gradom.

Vodosnadbijevanje i upravljanje otpadom

Voda za potrebe stanovnika Sanskog Mosta se zahvata na izvorištu rijeke Zdene i prerađuje u fabrici pitke vode koja je izgrađena i opremljena po najsavremenijoj tehnologiji.

Može se reći da sanjani zasigurno piju najbolju vodu u BiH zahvaljujući ovoj modernoj “Tvornici vode”.

Kanalizacionom mrežom je obuhvaćen veći dio gradskog područja, dok područja koja su izvan središnjih dijelova općinskog centra nisu obuhvaćena kanalizacionim sistemima.

Gradska deponija “Sanska brda”, locirana u selu Dabar, služi za deponovanje otpada cjelokupne općine Sanski Most.

Vode

Sanski Most je veoma bogat vodom, zato je i poznat kao grad na devet rijeka. Najveća rijeka je Sana, a pored Sane tu su i : Zdena, Bliha, Dabar, Sanica, Majdanska rijeka, Japra, Sasinka i Kozica, te nekoliko kraćih ponornica. Na sanskom području ima nekoliko jakih kraških vrela koja su istovremeno i izvori rječica: Saničko vrelo, Dabarsko vrelo i vrelo Zdene. U selu Ilidža, podno planine Mulež, ima jači izvor radioaktivne sumporne vode sa značajnim ljekovitim svojstvima.

Grad se snadbijeva pitkom vodom sa izvorišta Zdene.

Zemljište

Najveći dio površine Sanskog Mosta prekrivren je poljoprivrednim zemljištem, tako da proizvodnja u ovom segmentu predstavlja jednu od važnijih grana za budući razvoj općine. Općina Sanski Most raspolaže sa 31.679ha poljoprivrednog zemljišta, od čega 23.958 ha otpada na oranice i bašte, 7.068 ha na livade i 653 ha na voćnjake.

Ljudski resursi

Prema zadnjoj statistici u Sanskom Mostu živi oko 41.475 ljudi od čega je 31.884 radno sposobno stanovništvo(76,87%).

Šume

Teritorija općine Sanski Most raspolaže sa značajnom površinom šumskog zemljišta koja prema federalnom zavodu za statistiku iznosi 38.361ha. Od ove površine 20.289 ha iznosi visoke šume (18.799 državno, 1.490 privatno), 15.073ha niske šume (11.123 državno, 3.950 privatno) i goleti 2.999 ha (1.939 državno, 1.060 privatno). Ovakav sastav šume predstavlja veliki potencijal za razvoj drvno - prerađivačke industrije.

Rude i minerali

U sastavu kamengradskog neogenog bazena prisutni su: ugalj, pijesak, glina i tuf, koji predstavljaju najznačajnije mineralne resurse za razvoj. Prema prezentiranim podacima može se konstatovati da Sanski Most raspolaže sa značajnim vrstama i količinama ruda i minerala. Geološki sastav tla i dosadašnja saznanja, na osnovu izvršenih istraživanja, ukazuju da je područje Sanskog Mosta perspektivno za pronalazak i eksploataciju prirodnih mineralnih resursa za proizvodnju građevinskog materijala.

PRIVREDA

Radna snaga
Aktivna ponuda radne snage
Ekonomski profil

Strateški dokumenti
Strategija razvoja
Izvještaj o realizaciji strategije
Održivi energetski akcioni plan
LEAP
Studije
SVRPOS

Privredni savjet

Centar za investitore
Vodič za investitore
Statistika
Registracija preduzeća
Resursi
Infrastruktura
Poslovni imenik

Potrebne dozvole
Vodiči za dobijanje dozvola
Građevinske dozvole

Takse i naknade
Komunalni priključci
Odluka o komunalnim taksama
Odluka o uređenju prostora i građevinskog zemljišta
Naknada za pretvaranje poljoprivrednog u građevinsko zemljište

Lista sajmova
BiH sajmovi
EU sajmovi

Investicione lokacije

Olakšice
Lokalne olakšice
Državne olakšice

Kreditiranje

Razvojna Banka FBiH
Unicredit Banka
Sparkasse Banka
Bosnia Bank International
Sberbank
Reiffesien Banka
Nova Banka

Lokacija i tržište

Mala i srednja preduzeća

Profil zajednice

Podkategorije

Vrati se na vrh stranice