Putna infrastruktura

Općina Sanski Most ima povoljan geoprometni položaj. Nalazi se na putu koji povezuje Banja Luku i Prijedor sa Ključem i Drvarom, a nadalje je dobro povezan sa cjelokupnim USK, koji se nalazi na pravcu osnovnih koridora Zpadna Evropa- Mediteran - Bliski Istok. Magistralnim putem (257km) Sanski Most je povezan sa Sarajevom i ostalim dijelovima BiH. Ovakav položaj predstavlja dobru osnovu za razvoj svih vidova saobraćajne infrastrukture.

Stanje magistralnih i regionalnih puteva je jako dobro, a lokalnih zadovoljavajuće. Sva naselja u općini su povezana gradom.

Vodosnadbijevanje i upravljanje otpadom

Voda za potrebe stanovnika Sanskog Mosta se zahvata na izvorištu rijeke Zdene i prerađuje u fabrici pitke vode koja je izgrađena i opremljena po najsavremenijoj tehnologiji.

Može se reći da sanjani zasigurno piju najbolju vodu u BiH zahvaljujući ovoj modernoj “Tvornici vode”.

Kanalizacionom mrežom je obuhvaćen veći dio gradskog područja, dok područja koja su izvan središnjih dijelova općinskog centra nisu obuhvaćena kanalizacionim sistemima.

Gradska deponija “Sanska brda”, locirana u selu Dabar, služi za deponovanje otpada cjelokupne općine Sanski Most.