Vode

Sanski Most je veoma bogat vodom, zato je i poznat kao grad na devet rijeka. Najveća rijeka je Sana, a pored Sane tu su i : Zdena, Bliha, Dabar, Sanica, Majdanska rijeka, Japra, Sasinka i Kozica, te nekoliko kraćih ponornica. Na sanskom području ima nekoliko jakih kraških vrela koja su istovremeno i izvori rječica: Saničko vrelo, Dabarsko vrelo i vrelo Zdene. U selu Ilidža, podno planine Mulež, ima jači izvor radioaktivne sumporne vode sa značajnim ljekovitim svojstvima.

Grad se snadbijeva pitkom vodom sa izvorišta Zdene.

Zemljište

Najveći dio površine Sanskog Mosta prekrivren je poljoprivrednim zemljištem, tako da proizvodnja u ovom segmentu predstavlja jednu od važnijih grana za budući razvoj općine. Općina Sanski Most raspolaže sa 31.679ha poljoprivrednog zemljišta, od čega 23.958 ha otpada na oranice i bašte, 7.068 ha na livade i 653 ha na voćnjake.

Ljudski resursi

Prema zadnjoj statistici u Sanskom Mostu živi oko 41.475 ljudi od čega je 31.884 radno sposobno stanovništvo(76,87%).

Šume

Teritorija općine Sanski Most raspolaže sa značajnom površinom šumskog zemljišta koja prema federalnom zavodu za statistiku iznosi 38.361ha. Od ove površine 20.289 ha iznosi visoke šume (18.799 državno, 1.490 privatno), 15.073ha niske šume (11.123 državno, 3.950 privatno) i goleti 2.999 ha (1.939 državno, 1.060 privatno). Ovakav sastav šume predstavlja veliki potencijal za razvoj drvno - prerađivačke industrije.

Rude i minerali

U sastavu kamengradskog neogenog bazena prisutni su: ugalj, pijesak, glina i tuf, koji predstavljaju najznačajnije mineralne resurse za razvoj. Prema prezentiranim podacima može se konstatovati da Sanski Most raspolaže sa značajnim vrstama i količinama ruda i minerala. Geološki sastav tla i dosadašnja saznanja, na osnovu izvršenih istraživanja, ukazuju da je područje Sanskog Mosta perspektivno za pronalazak i eksploataciju prirodnih mineralnih resursa za proizvodnju građevinskog materijala.