Tekst Javnog oglasa za izbor i imenovanje na poziciju člana Upravnih odbora JU i članove Skupština JP čiji je osnivač Općina Sanski Most možete proćitati OVDJE!
JAvni oglas je objavljen u Službenim novinama Federacije BiH dana 12.04.2024.godine i dnevnim novinama Oslobođenje dana 12.04.2024.godine, te na oglasnoj ploči Stručne službe za poslove OV dana 15.04.2024.godine.